Wednesday, June 3, 2009

SUKATAN PEMBAJAAN~Tanaman Padi

Padi sesuai ditanam di kawasan bersuhu antara 20 - 33 darjah celsius dengan purata hujan bulanan 200 - 300mm. Padi memerlukan tanah lanar laut yang mempunyai keupayaan penyerapan yang rendah (<0.01m/hari)>Untuk benih yang ditabur, kadar pembajaan adalah seperti berikut:

*HLT ~ Peringkat tanaman ~ Kadar baja (kg/ekar)
- sebelum menabur benih ~ 100~200
15 - 20 ~ selepas menabur benih(selepas air dikeluarkan) ~ 100 - 200
35 - 40 ~ selepas menabur benih ~ 100
55 - 60 ~ selepas menabur benih ~ 100
NOTA: * HLT - Hari lepas tabur


Untuk benih yang disemai, kadar pembajaan adalah seperti berikut:
Bilangan hari ~ Peringkat tanaman ~ kadar baja(kg/ekar)
Sehari selepas semaian ditanam ~ 100

15 - 20 ~ tidak melebihi 3 helai daun ~ 75 - 100
35 - 40 ~ vegitatif ~ 75 - 100
55 - 60 ~ kejadian tangkai ~ 75 ~ 100
80 - 85 ~ bunting ~ 75

No comments: